Ankietowe badania gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny będzie realizował kolejne badanie rolnicze, dotyczące pogłowia zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

rok 2020 jest szczególny z punktu widzenia badań rolniczych prowadzonych przez statystykę publiczną w Polsce. Od 1 września do 30 listopada br. we wszystkich gospodarstwach rolnych realizowany będzie Powszechny Spis Rolny. O szczegółach działań podejmowanych w związku z realizacją tego badania będziemy Państwa informować w odrębnej korespondencji.

Oprócz Powszechnego Spisu Rolnego, podobnie jak w latach poprzednich, od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny będzie realizował kolejne badanie rolnicze dotyczące pogłowia zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej.

W celu dotarcia do jak największego grona użytkowników gospodarstw rolnych przygotowaliśmy plakat z najważniejszymi informacjami na temat ankietowych badań rolniczych realizowanych przez statystykę publiczną w 2020 roku. W załączeniu przekazuję wersję elektroniczną plakatu z uprzejmą prośbą o jego rozpowszechnienie, np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej, portalach społecznościowych, czy też powieszenie w miejscach powszechnie dostępnych na terenie Urzędu.

Mamy nadzieję, że działania te zachęcą rolników do udziału w badaniach realizowanych przez statystykę publiczną, a to z kolei zapewni kompletność danych do opracowania pełnych i rzetelnych informacji o stanie rolnictwa w województwie podlaskim.


Z poważaniem,
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku
Ewa Kamińska-Gawryluk

Powrót na początek strony