Dotacja dla przedsiębiorstw

które odnotowały spadek obrotów w związku ze stanem epidemii.

Nabór wystartował 22 czerwca br. o godz. 8.00.

Projekty będą podlegać ocenie (oraz będą wybierane do dofinansowania) wg kolejności wpływu wniosków w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Wsparcie przekazywane będzie w formie uproszczonej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, które:
•    posiadają status mikro lub małego przedsiębiorstwa (w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014);
•    posiadają siedzibę (KRS)/główne miejsce prowadzenia działalności (CEIDG) oraz faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa podlaskiego;
•    prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
•    nie znajdowali się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
•    w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienie pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru, tzn. odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami naboru:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa---kapital-obrotowy.html
 
W razie pytań informacji udzielają pracownicy Instytucji Organizującej Nabór oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
•    w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl
•    w Suwałkach, tel. (87) 563 02 11, (87) 563 02 19, (87) 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl
•    w Łomży, tel. (86) 216 33 26, (86) 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z ION można kontaktować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr wezwania/naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20), natomiast w treści maila oprócz zapytania należy wskazać numer telefonu do kontaktu.
 

Pozdrawiam
Alicja Orzechowska
Doradca przedsiębiorczości / Business adviser
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | Enterprise Europe Network

Powrót na początek strony