Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy (bieżącą działalność) to forma pomocy dla przedsiębiorstw, mająca na celu wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wywołanymi epidemią COVID-19. Dotacja na kapitał obrotowy jest bezzwrotna.

Uzyskaną dotację, firmy mogą przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz finansowanie kapitału obrotowego, poprzez opłacenie mediów, opłacenie najmów i leasingów, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Dotacje na kapitał obrotowy przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni) na terenie województwa podlaskiego.

Nabór wniosków: 15-16.02.2021.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 164 747,31 zł.

Wsparcie może zostać udzielone mikro- i małemu przedsiębiorcy, który:

·        odnotował spadek obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19

·        na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, nie jest uznawane za zaległość.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa---kapital-obrotowy-1.html

Wnioski w wersji elektronicznej można składać od 15 lutego od godz. 8:00 do 16 lutego do godz. 15:00!

 

Pozdrawiam

Alicja Orzechowska
Doradca przedsiębiorczości / Business adviser
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | Enterprise Europe Network

T: +48 85 682 51 87 | M: +48 604 079 262 | orzechowska@pfrr.pl

Powrót na początek strony