Lista stron

 • lista stron działania gminy

 • Ilustracja do artykułu rownac szanse.jpg

  Program "Równać Szanse"

  Trzeci tego typu projekt w realizacji. Od roku 2016 nasza gmina jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu "Równać Szanse". Realizowany jest on przez Gminny Ośrodek Kultury, ktory przeprowadza w jego ramach już trzeci projekt. W roku 2017 był to projekt pt. "Klub Młodych Dokumentalistów", w 2018 - "Jesteśmy stąd", a w roku obecnym - "Namalujmy Makatkę".

 • Ilustracja do artykułu mapa scalenie.JPG

  Scalenie Eliaszuki i inne

  Rozpoczęły się prace scaleniowe, które dotyczą miejscowościach Eliaszuki, Mikłaszewo, Planta, Lewkowo Stare, Michnówka, Grodzisk, Suszczy Borek, gm. Narewka, Rybaki, gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga-Kuźmy, gm. Michałowo, pow. białostocki.

 • Ilustracja do artykułu DPS RPO plakat.jpg

  Utworzenie dziennego domu pomocy społecznej

  projekt w realizacji

 • Ilustracja do artykułu herb270x153.jpg

  Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska

  Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Hajnówka, gmin wiejskich: Hajnówka, Czyże, Narew, Narewka w terminie do 29.02.2020r. poprzez udział m.in. w coachingu indywidualnym, stażach zawodowych, pośrednictwie pracy. Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie w okresie do 29.02.2020r. przez min. 4UP kwalifikacji zawodowych niezbędnych do odnalezienia się na elastycznym rynku pracy.

Powrót na początek strony