Inwestycje rozwojowe finansowanego ze środków unijnych

Firmy z terenu województwa podlaskiego mogą ubiegać się o fundusze w ramach projektu INWESTYCJE ROZWOJOWE finansowanego ze środków unijnych.

FUNDUSZE na ROZWÓJ firmy – finansowanie wydatków, które przyczynią się do rozwoju firmy

Firmy z terenu województwa podlaskiego mogą ubiegać się o fundusze w ramach projektu INWESTYCJE ROZWOJOWE finansowanego ze środków unijnych.

Przedsiębiorcy mogą sfinansować, m.in.

 • zakup nowych i używanych maszyn,
 • rozbudować firmę,
 • zakupić sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 • wdrożyć, rozbudować i unowocześnić systemy informatyczne,
 • wdrożyć np. wirtualny system obsługi, nowoczesne rozwiązania informatyczne w organizacji i zarządzaniu,
 • stworzyć portal pracowniczy do zarządzania zasobami personalnymi,
 • rozwinąć firmę poprzez prowadzenie działalności w internecie (e-biznes), (B2C)
 • sprzedawać towary, produkty i usługi w internecie;
 • zastosować technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług, albo dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług czy też zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Firma może ubiegać się o maksymalnie 1 mln złotych, minimalna kwota nie jest określona.

Warunki:

 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,5% w skali roku(pomoc de minimis)
 • prowizja 0%
 • maksymalna kwota pożyczki –1 000 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 84 miesiące, czyli 7 lat
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
 • minimalny wkład własny 0%*  lub  5%,

* W przypadku inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych zgodnych z rdzeniem specjalizacji określonym w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+(RIS3)” udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Więcej informacji: Alicja Orzechowska, tel. 604 079 262, orzechowska@pfrr.pl

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 111

Powrót na początek strony