Informacja w związku z pogorszeniem jakości wody w SUW Masiewo

Harmonogram działań naprawczych dotyczących przywrócenia właściwej jakości wody dla odbiorców korzystających z wody z SUW Masiewo

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony