Kolejna pula laptopów trafiła do Szkoły Podstawowej w Narewce!

Zakup laptopów, myszy optycznych i toreb został sfinansowany w ramach realizacji programu „Zdalna szkoła +", na który środki w wysokości 45 000 zł pozyskała Gmina Narewka.

27 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej w Narewce miało miejsce oficjalne przekazanie 20 sztuk laptopów marki HP 250 G7 i3, pozyskanych przez Gminę Narewka w ramach realizacji programu Zdalna Szkoła +.

Pomysł na uruchomienie naboru wniosków do tego rodzaju projektu to wynik trwającej pandemii koronawirusa, która „wymusiła” dostosowanie dalszej formy kształcenia uczniów do nowej rzeczywistości. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej w związku z brakiem możliwości technicznych, dlatego też program skierowano przede wszystkim do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Oprócz laptopów, Wójt Gminy Narewka – Jarosław Gołubowski przekazał Dyrektor Szkoły Podstawowej – Lilii Tarasiewicz adekwatną do ich liczby ilość myszy optycznych oraz toreb do przenoszenia ww. sprzętu.

Podstawowym kryterium, w oparciu o które określona została maksymalna wysokość dofinansowania, o jakie mogła ubiegać się dana gmina, była liczba rodzin wielodzietnych korzystających z jej pomocy. Dla gminy Narewka wynosiła ona 45 000 zł i właśnie taką kwotę udało się pozyskać!

Zakup laptopów, myszy i toreb został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


Powrót na początek strony