Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

9 października w Centrali KRUS miało miejsce rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich.

To nowe działanie prewencyjne, do przeprowadzenia którego wykorzystano platformę moodle. Jest to nowoczesne narzędzie, które w obliczu pandemii koronawirusa umożliwia prowadzenie działań edukacyjnych wśród rolników bez konieczności bezpośrednich kontaktów.

Tematyka konkursu dotyczyła kampanii prewencyjnej na rzecz ograniczenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych związanych z obsługą zwierząt, przebiegającej pod hasłem „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Udział w konkursie wymagał zarejestrowania się na przeznaczonej dla konkursu stronie internetowej, a następnie udzielenia odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnikiem konkursu mogła być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. W konkursie ogłoszonym na początku sierpnia br., trwającym do 15.09.2020 r., uczestniczyło 706 osób. Wszyscy nagrodzeni, tj. 100 osób, wypełnili test bezbłędnie w czasie od 1’44 do 5’28 min. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe – wózki narzędziowe, które zostaną im przekazane przed końcem br. za pośrednictwem Oddziałów Regionalnych KRUS. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i wyrażamy przekonanie, że nagroda – wózek narzędziowy będzie Państwu przydatny i pomocny w utrzymaniu ładu i porządku w pomieszczeniach warsztatowych gospodarstwa.

Poniżej lista laureatów z województwa podlaskiego:
 
1.    Barszczewska Danuta
2.    Ciuchno Jan
3.    Janczewski Mariusz
4.    Janczewski Tadeusz
5.    Karpiński Andrzej
6.    Kazimierczuk Rafał
7.    Kazimierczuk Zdzisław
8.    Kosińska Dorota
9.    Rafałowicz Izabela
10.  Rafałowicz Łukasz
11.  Szmurło Krzysztof
12.  Średnicka Joanna
13.  Wierciszewska Agnieszka
14.  Witkowski Grzegorz
15.  Zarzecka Ewa

Powrót na początek strony