Wizyta Wicepremiera Jarosława Gowina

Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wraz z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło oraz Zastępcą Prezesa Zarządu WFOŚiGW Magdaleną Tymińską spotkali się wczoraj, w godzinach popołudniowych, z samorządem Narewki, który reprezentowany był przez Wójta Jarosława Gołubowskiego, Zastępcę Wójta Łukasza Zasima oraz członków Rady Gminy Narewka.

Wizyta delegacji rządowej w Narewce.

Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wraz z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło oraz Zastępcą Prezesa Zarządu WFOŚiGW Magdaleną Tymińską spotkali się wczoraj, w godzinach popołudniowych, z samorządem Narewki, który reprezentowany był przez Wójta Jarosława Gołubowskiego, Zastępcę Wójta Łukasza Zasima oraz członków Rady Gminy Narewka.
Spotkanie było częścią większej wizyty, jaką delegacja rządowa odbyła w kilku gminach powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego. Gości przywitał wójt, a moderatorem spotkania był wicemarszałek.
Podczas spotkania rozmawiano między innymi o problemach związanych ze złym stanem drogi wojewódzkiej przebiegającej przez naszą gminę, możliwościach rozwoju przejścia granicznego w Siemianówce, subwencjach dla szkolnictwa i elementach polityki socjalnej, jakie należy rozwijać w społeczeństwach o wysokiej średniej wieku mieszkańców.
Wspomniano także o tematach, takich jak kształtowanie się dochodów mniejszych gmin, problemie retencji i suszy dotykającej wiele gospodarstw w województwie podlaskim oraz wsparcie osób starszych mieszkających samotnie poprzez zastosowanie sytemu powiadomień opartego na sieci internetowej.
Wicepremier interesował się także wielkością naszej gminy, specyfiką terenu polegającą na tym, że większość jej obszaru stanowią lasy i obszary chronione, źródłami dochodów mieszkańców i wpływem nadgranicznego położenia gminy na ich życie.
Natomiast wicemarszałek zaznaczył, że wzmacnia się rola jaką pełnią OZE (odnawialne źródła energii), z których mieszkańcy mogą czerpać korzyści, a przy tym zwiększone zostaje bezpieczeństwo energetyczne na wypadek awarii jedynej lokalnej linii zasilającej nas w energie elektryczną, która biegnie do nas z Ostrołęki. Dodał także, że zarząd województwa zastanawia się nad możliwymi formami wsparcia dla niewielkich gmin w zakresie remontu dróg czy dofinansowania szkolnictwa, ponieważ funkcji tych nie można scedować na powiaty, które parają się z wieloma innymi problemami.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony