Zasady prawidłowej segregacji odpadów

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu, mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Tegoroczna edycja stanowi kontynuację działań realizowanych jesienią 2019 roku z ramienia Ministerstwa Środowiska, poświęconych Jednolitemu Systemowi Segregacji Odpadów.

Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale na następujące frakcje:

- papier

- szkło

- metale i tworzywa sztuczne

- bioodpady

- odpady zmieszane, czyli odpady, których nie można zakwalifikować do ww.

 

Jakie są korzyści wynikające z selektywnej zbiórki odpadów? Segregacja to ważny element recyklingu i działań w zakresie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Efektywna segregacja niesie za sobą wiele zalet:

- ograniczenie ilości odpadów,

- obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami,

- zmniejszenie zużycia surowców naturalnych,

- obniżenie kosztów związanych ze składowaniem odpadów,

- poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt.

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony