Aktualności

Ilustracja do artykułu mysliciel.jpg

Przedłuża się zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Ilustracja do artykułu haromogram rekrutacji.webp

W tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ilustracja do artykułu egzaminy reka.webp

Zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Termin dodatkowy: 7-9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Ilustracja do artykułu rewalidacja.jpg

Poniżej zasady organizacji poszczególnych zajęć.

Ilustracja do artykułu wznowienie pracy szkol.webp

Regulacje prawne i szczegółowe wytyczne sanitarne.

Ilustracja do artykułu przedzszkole.webp

Decyzja zapadła po przeanalizowaniu wytycznych przeciwepidemicznych GIS oraz konsultacjach z rodzicami i miała na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom placówki.

Ilustracja do artykułu GrafikaDoZamieszczenia.jpg

W każdą ŚRODĘ i każdy PIĄTEK na stronie internetowej www.crl.org.pl ukazują się materiały dydaktyczne do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci - do pobrania całkowicie za darmo.

Ilustracja do artykułu nauczanie domowe.webp

Od 18. 03. 2020r. do odwołania na stronie szkoły www.narewka.pl/pl/owiata/ w zakładce NAUCZANIE DOMOWE udostępniamy materiały do zrealizowania i zaliczenia dla uczniów. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.

Ilustracja do artykułu zawieszenie-zajec.jpg

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ilustracja do artykułu plakat do szkół i przedszkoli1.jpg

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Ilustracja do artykułu IMGP0740.JPG

4.02.2020 r. Wójt Gminy Narewka uroczyście wręczył uczniom Szkoły Podstawowej wyróżniającym się w nauce stypendia. Wyróżniono także uczniów, którzy odnieśli sukcesy w nauce, sporcie, mieli bardzo dobrą frekwencję oraz mieli nienaganne zachowanie.

Powrót na początek strony