Stypendia samorządu gminy Narewka

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za osiągnięcia artystyczne lub wybitne wyniki w nauce osiągnięte w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022.

Narewka, 18 lipca 2022 r.

Informacja Wójta Gminy Narewka o przyznaniu stypendium samorządu gminy Narewka

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium samorządu gminy Narewka stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/19 Rady Gminy Narewka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu gminy Narewka podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za osiągnięcia artystyczne lub wybitne wyniki w nauce osiągnięte w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022:

Klasa IV:
1. Bartoszuk Damian
2. Melesz Jan
Klasa V A:
1. Karpiuk Antonina
2. Milko Izabela
Klasa V B:
1. Siemieniaka Bartosz
Klasa VII:
1. Hajduk Natalia
Klasa VIII A:
1. Bura Wiktoria
2. Gieryng Gabriela
3. Łuszyńska Aleksandra
Klasa VIII B:
1. Kalinowska Martyna
2. Krasnopolska Gabriela
3. Skiepko Patryk

/-/ Jarosław Gołubowski
Wójt Gminy Narewka

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1178

Powrót na początek strony