Nauczanie domowe

18.03.2020

 

KLASY

MATERIAŁY

ADRES E-MAIL NAUCZYCIELA

Grupa 3-latki

zajęcia edukacyjne

Alina Leszczuk
alina.leszczuk@wp.pl

Grupa 4-latki

zajęcia edukacyjne

Alina Stulgis
alastulgis0@o2.pl

Grupa 5-latki

zajęcia edukacyjne

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

Klasa „0”

zajęcia edukacyjne

Agnieszka Panfiluk
agapan2@o2.pl

Klasa 1

zajęcia edukacyjne

Ala Wasilczyk
ala_wasilczyk@interia.pl

język angielski

Larysa Niedźwiedź
larysan1@gmail.com

język białoruski

Lilla Tarasiewicz
lilla661@onet.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Waldemar Piotrowski
wb_piotrowscy@o2.pl

zajęcia ruchowe

Ala Wasilczyk
ala_wasilczyk@interia.pl

Klasa 2

zajęcia edukacyjne

Anna Bajko
anbajko@interia.pl

język angielski

Larysa Niedźwiedź
larysan1@gmail.com

język białoruski

Lilla Tarasiewicz
lilla661@onet.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Waldemar Piotrowski
wb_piotrowscy@o2.pl

zajęcia ruchowe

Alina Awruk
aawruk@wp.pl

Klasa 3A

zajęcia edukacyjne

Mirosława Kiersnowska
mkiersnowska@interia.pl

język angielski

Maryla Sapieżko
angielczykm@wp.pl

język białoruski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Ks. Jerzy Klimiuk
jorzyk1976@interia.pl

zajęcia ruchowe

Michał Panfiluk
michalpan2@wp.pl

Klasa 3B

zajęcia edukacyjne

Alina Kurowska
alina_k@o2.pl

język angielski

Maryla Sapieżko
angielczykm@wp.pl

język białoruski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Waldemar Piotrowski
wb_piotrowscy@o2.pl

zajęcia ruchowe

Mirosław Krasnopolski
mirek.krasnopolski@wp.pl

Klasa 5

język polski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

język angielski

Larysa Niedźwiedź
larysan1@gmail.com

matematyka

Halina Androsiuk
haland59_59@o2.pl

historia

Larysa Niedźwiedź
larysan1@gmail.com

język rosyjski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

technika

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

język białoruski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

informatyka

Iwona Sidoruk – Sawko
sawkoiwona@gmail.com

muzyka

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

plastyka

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Ks. Jerzy Klimiuk
jorzyk1976@interia.pl

geografia

Roman Bugwin
robug02@onet.pl

biologia

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

wychowanie fizyczne

Michał Panfiluk
michalpan2@wp.pl

historia i kultura mniejszości narodowej białoruskiej

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

Klasa 6A

język polski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

język angielski

Larysa Niedźwiedź
larysan1@gmail.com

matematyka

Swietłana Skiepko
s-skiepko@wp.pl

historia

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

język rosyjski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

język białoruski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

informatyka

Iwona Sidoruk – Sawko
sawkoiwona@gmail.com

muzyka

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

fizyka

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Waldemar Piotrowski
wb_piotrowscy@o2.pl

geografia

Roman Bugwin
robug02@onet.pl

plastyka

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

biologia

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

technika

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

wychowanie fizyczne

Alina Awruk
aawruk@wp.pl

Michał Panfiluk
michalpan2@wp.pl

historia i kultura mniejszości narodowej białoruskiej

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

Klasa 6B

język polski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

język angielski

Maryla Sapieżko
angielczykm@wp.pl

matematyka

Swietłana Skiepko
s-skiepko@wp.pl

historia

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

język rosyjski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

technika

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

język białoruski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

informatyka

Iwona Sidoruk – Sawko
sawkoiwona@gmail.com

muzyka

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Ks. Jerzy Klimiuk
jorzyk1976@interia.pl

geografia

Roman Bugwin
robug02@onet.pl

plastyka

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

biologia

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

wychowanie fizyczne

Mirosław Krasnopolski
mirek.krasnopolski@wp.pl

historia i kultura mniejszości narodowej białoruskiej

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

Klasa 7

język polski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

język angielski

Maryla Sapieżko
angielczykm@wp.pl

matematyka

Halina Androsiuk
haland59_59@o2.pl

historia

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

język rosyjski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

chemia

Halina Androsiuk
haland59_59@o2.pl

język białoruski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

informatyka

Iwona Sidoruk – Sawko
sawkoiwona@gmail.com

fizyka

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Ks. Jerzy Klimiuk
jorzyk1976@interia.pl

geografia

Roman Bugwin
robug02@onet.pl

plastyka

Lidia Skiepko
lidia-skiepko@wp.pl

biologia

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

doradztwo zawodowe

 

wychowanie fizyczne

Alina Awruk
aawruk@wp.pl

Mirosław Krasnopolski
mirek.krasnopolski@wp.pl

Klasa 8

język polski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

język angielski

Maryla Sapieżko
angielczykm@wp.pl

matematyka

Halina Androsiuk
59@o2.pl

historia

Jerzy Oniskiewicz
jerzy61-61@o2.pl

język rosyjski

Eugenia Suchodoła
esuchodola@wp.pl

chemia

Halina Androsiuk
haland59_59@o2.pl

język białoruski

Anna Kondraciuk
anna_kondraciuk@o2.pl

informatyka

Iwona Sidoruk – Sawko
sawkoiwona@gmail.com

wiedza o społeczeństwie

Mirosław Krasnopolski
mirek.krasnopolski@wp.pl

fizyka

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

religia

Anna Bundz
annbun@wp.pl

Ks. Jerzy Klimiuk
jorzyk1976@interia.pl

geografia

Roman Bugwin
robug02@onet.pl

edukacja dla bezpieczeństwa

Michał Panfiluk
michalpan2@wp.pl

biologia

Halina Ciwun
halinaciwun@interia.pl

doradztwo zawodowe

 

wychowanie fizyczne

Alina Awruk
aawruk@wp.pl

 

Instagram Gmina Narewka

Nauczanie domowe

Powrót na początek strony