Wielkie sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce w roku szkolnym 2018/19

Szkoła Podstawowa w Narewce, w roku szkolnym 2018/19, uzyskała wynik najlepszy w powiecie, deklasując wszystkich konkurentów w kategorii szkół podstawowych. W dwóch rocznikach (2003 i młodsi oraz 2006 i młodsi), zarówno dziewczęta jak i chłopcy, zajęli pierwsze miejsca.

Szkoły podstawowe znajdujące się w powiecie hajnowskim - drużyny oraz zawodnicy indywidualni - co roku, rywalizują ze sobą w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Zarząd Szkolnego Związku Sportowego, zdobywając w ten sposób punkty, z których, do podsumowań, wliczane są tylko te z pięciu najlepszych startów. Na końcową klasyfikację składają się punkty z zawodów powiatowych i wojewódzkich.

Bardzo nas cieszy fakt, że Narewka, w roku szkolnym 2018/19 uzyskała wynik najlepszy w powiecie, deklasując wszystkich konkurentów w kategorii szkół podstawowych. W dwóch rocznikach (2003 i młodsi oraz 2006 i młodsi), zarówno dziewczęta jak i chłopcy, zajęli pierwsze miejsca. Wśród najlepszych szkół powiatu hajnowskiego znalazły się także następujące szkoły: SP nr1, SP nr2 oraz SP nr4 w Hajnówce, SP w Kleszczelach, SP w Dubiczach Cerkiewnych oraz SP w Białowieży.

Natomiast wśród zawodników indywidualnych, na poziomie wojewódzkim, w ubiegłym roku szkolnym, wyróżnił się przede wszystkim Łukasz Klimiuk z Narewki, który zajął II miejsce w biegu na 600 m. i I miejsce w biegu przełajowym.

A oto, jak przedstawiały się liczby punktów uzyskanych we współzawodnictwie szkół podstawowych w powiecie hajnowskim:

Rocznik 2006 i młodsze w punktacji łącznej:

I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA W NAREWCE – 456,75 pkt.

II miejsce - SZKŁOŁA PODSTAWOWA NR4 W HAJNÓWCE – 357 pkt.

III miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 W HAJNÓWCE – 291,5 pkt.

Dziewczęta Chłopcy

I – SP Narewka (202 pkt.) I – SP Narewka (254,75 pkt.)

II – SP nr4 Hajnówka (184 pkt.) II – SP Białowieża (193,5 pkt.)

III – SP nr1 Hajnówka (176 pkt.) III – SP nr4 Hajnówka (173pkt.)

Rocznik 2003 i młodsze w punktacji łącznej:

I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA W NAREWCE – 734 pkt

II miejsce - SZKŁOŁA PODSTAWOWA NR2 W HAJNÓWCE– 296,75 pkt.

III miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 W HAJNÓWCE – 280,25 pkt.

Dziewczęta Chłopcy

I – SP Narewka (331,5 pkt.) I – SP Narewka (402,5 pkt.)

II – SP nr2 Hajnówka (160,75 pkt.) II – SP Dubicze Cerkiewne (164,5 pkt.)

III – SP Kleszczele (150 pkt.) III – SP nr2 Hajnówka (136,00 pkt.)

Źródłem informacji o punktacji jest Powiatowy SZS w Hajnówce, który, jako stowarzyszenie społeczne, działa na rzecz dzieci i młodzieży w ramach współzawodnictwa sportowego na szczeblu miasta i powiatu. W ciągu roku szkolnego 2018/19 stowarzyszenie przeprowadziło około 30 imprez sportowych. Działania SZS-u są wspierane m.in. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Wodny i Nadleśnictwo w Hajnówce oraz częściowo dotowane przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Przewodniczącym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hajnówce jest pan Janusz Ludwiczak.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkich wyżej wymienionych sukcesów zarówno uczniom, jak i kadrze trenerskiej naszej szkoły włożony w jego osiągnięcie!

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 166

Powrót na początek strony