Nadrzędnym celem uruchomienia rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" było nadrobienie wieloletnich zaległości w budowie infrastruktury sportowej, dedykowanej w głównej mierze dzieciom i młodzieży z małych miejscowości o niskim budżecie oraz zapewnienie społeczeństwu szerokiego i bezpłatnego dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych. Forma realizacji programu, zakładająca finansowy współudział organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, skutkowała zwiększeniem aktywności środowisk lokalnych oraz zmniejszeniem różnic w potencjale infrastrukturalnym, jaki występował w wielu regionach Polski. Obok wymiaru sportowego, infrastrukturalnego i finansowego, istotnym założeniem programu był także jego aspekt społeczny, determinujący powstawanie nowych podmiotów szczebla lokalnego, zrzeszających zarówno uczestników, jak i organizatorów przedsięwzięć prowadzonych na nowo powstałych obiektach sportowych. Z programu skorzystała także gmina Narewka.

Nowo powstały obiekt, nie tylko pozwala na rekreacyjne uprawianie rożnych sportów, ale też sprawdza się jako infrastrukturalna baza, stanowiąca podstawę szkolenia młodych sportowców. To tu między innymi ćwiczy MKS Białe Żubry Narewka. W efekcie końcowym, umożliwiono społeczności lokalnej naszej gminy (Narewka jest gminą wiejską) korzystanie z nieosiągalnej dotychczas infrastruktury sportowej, pozwalającej na kompleksowy rozwój fizyczny. Stare, niewymiarowe obiekty zastąpione zostały boiskami z równą, bezpieczną nawierzchnią o pożądanych wymiarach. Był to ogromny skok jakościowy, dzięki któremu wyłączono elementy kontuzjogenne.

W niedzielę 26 kwietnia 2009 r. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno oraz Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek uroczyście otworzyli orlikowe boisko w Narewce.

Koszt budowy boiska wynosił 1.125.000 PLN. Wymiary: boisko trawiaste (piłkarskie) - 30m x 61m oraz boisko poliuretanowe (wielofunkcyjne) - 32,1m x 19,1m. TObiekt wyposażono w zaplecze sanitarno - socjalne wraz z szatnią. ego roku oficjalnie otworzono 20 takich obiektów z puli Orlików z 2008 roku. W województwie podlaskim powstało w sumie 77 orlików.

Pieniądze na sfinansowanie programu pochodziły z budżetu państwa, od samorządów województw i samorządu gminu. Gmina otrzymała do dyspozycji typowy projekt architektoniczno-budowlany, uwzględniający specyfikę terytorialną. Po odbiorze i załatwieniu wszystkich formalności, wybudowany obiekt, stał się własnością naszej gminy.

 

Instagram Gmina Narewka

Obiekty sportowe

Powrót na początek strony