Analiza gospodarki odpadami za 2016 rok

Informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w myśl art.3 ust.2 pkt 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 141

Powrót na początek strony