Analiza gospodarki odpadami za 2017 rok

Informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w myśl Art.9tb.1. (art.3 ust 2 pkt 10 u.c.p.g.) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony