Debifrylator AED w UG Narewka

czyli nieoceniona pierwsza pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

DEFIBRYLATOR AED to medyczne urządzenie do przeprowadzenia reanimacji po nagłym zatrzymaniu krążenia. Jest ono na tyle proste i intuicyjne w obsłudze, że osoby nawet bez przeszkolenia medycznego potrafią z jego wykorzystaniem udzielić efektywnej pierwszej pomocy! 

W trosce o bezpieczeństwo osób odwiedzających nasz urząd, Gmina Narewka zakupiła to nieocenione w sytuacjach kryzysowych urządzenie! Znajduje się ono zaraz za wejściem do budynku Urzędu Gminy (z prawej strony)

UWAGA! Już niebawem podobny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie trafi również do przestrzeni publicznej w Narewce, dzięki czemu możliwe stanie się szybkie udzielenie pomocy potrzebującym, jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia. A nie zapominajmy, że czas reakcji w tego typu sytuacjach ma kluczowe znaczenie...

 

Powrót na początek strony