Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozliczenia VAT za paliwo

W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2020 r.

Powrót na początek strony