Komunikat o pracach na stacji uzdatniania wody w Narewce

związanych ze stabilizacją parametrów wody.

Urząd Gminy Narewka informuje, iż trwają prace na stacji uzdatniania wody w Narewce, związane z stabilizacją parametrów wody.

W związku z powyższym będą wprowadzane do sieci wodociągowej związki chloru (podchloryn sodu) zgodnie z normami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podchloryn sodu posiada atest PZH i jest wprowadzany w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany.

Jednocześnie informujemy, że w czasie dezynfekcji może być wyczuwalny zapach i smak wprowadzanych związków.

Powrót na początek strony