Niewłaściwa jakość wody w wodociągu Michałowo

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Białystok, dnia 2020.09.08

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 2020.09.08 (Sprawozdanie z badań Nr LM.9051.593.2020 z dnia 2020.09.08), data wpływu sprawozdania do tutejszej Stacji 2020.09.08 z wodociągu Michałowo, zaopatrującego miejscowości: Michałowo, Michałowo Kolonia, Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Mościcka, Nowa Wola, Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli 13 (jtk)/100 ml wody.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zastępca państwowego Powptowego
Inspektom Sanitarnego w Białymstoku
Urszula Połowianiuk

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony