Obowiązek zakrywania ust i nosa

- przypomnienie obowiązujących zasad!

Urząd Gminy Narewka przypomina, iż od 10 października 2020 r. na terenie całego kraju wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa:


* w środkach publicznego transportu zbiorowego: autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie;
* w samochodzie, jeśli jedzie z Tobą osoba, z którą nie mieszkasz;
* w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej np. na poczcie, w urzędzie;
* w obiektach handlowych lub usługowych, np. w sklepach, galeriach handlowych, aptekach, na targu, w kinie, teatrze, w przychodni, salonie kosmetycznym czy salonie masażu;
* w kościele, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu;
* w przestrzeni publicznej, w tym także na wolnym powietrzu, na ulicy, na spacerze;
* na uczelni;
* w miejscu pracy przy obsłudze klienta.


Z obowiązku zwolnione są jedynie DZIECI do 5. roku życia i OSOBY, które posiadają ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE lub dokument, który potwierdza:
- całościowe zaburzenia rozwoju;
- zaburzenia psychiczne;
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim;
- trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.


Maseczki nie trzeba nosić w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, zieleńcach, na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem zachowania DYSTANSU 1,5 m.

Więcej informacji na: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/kiedy-nosic-maseczke

 

Powrót na początek strony