Ruszyły konsultacje społeczne projektu "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028"!

Informujemy, iż dnia 1 marca 2023 r. do Urzędu Gminy Narewka wpłynęła informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o rozpoczęciu KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023–2028”.

W jego zapisach dotyczących PLANOWANYCH INWESTYCJI, jakie wzbudzały liczne kontrowersje i głosy sprzeciwu wśród mieszkańców gminy Narewka i okolic, znalazły się:

* podniesienie rzędnej składowiska odpadów w Olchówce o 3 m (Plan Inwestycyjny - Załącznik nr 1 do "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028" / Tabela 18 - Inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych planowane do rozbudowy/modernizacji / str. nr 69)

* utworzenie kompostowni odpadów w Olchówce (Plan Inwestycyjny - Załącznik nr 1 do "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028" / Tabela 22 - Planowane nowe instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów / str. nr 92)

UWAGA: Wstępnie planowana inwestycja polegająca na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i innych w Lewkowie Starym w przedmiotowym dokumencie NIE ZOSTAŁA UJĘTA.

Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnych społeczności oraz wsłuchując się w ich głos, a także mając na względzie fakt, iż Gmina Narewka określana jest mianem gminy atrakcyjnej turystycznej, budującej swój promocyjny wizerunek na szeroko pojętych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, zachęcamy WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY, którym leży na sercu jej dobro i dalszy rozwój w tym kierunku, do szczegółowego zapoznania się z dokumentami dostępnymi do pobrania pod linkiem: https://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/urzad_mar/dokumenty/dokumenty_srodowisko/konsultacje_spoleczne1/gospodarka_odpadami.html

Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów można składać w terminie do dnia 21 marca 2023 roku na FORMULARZU KONSULTACJI (wersja edytowalna wraz z niezbędną klauzulą informacyjną do pobrania w załączniku u dołu strony):

- w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Ochrony Środowiska
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

- ustnie do protokołu

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (e-mail: kancelaria@podlaskie.eu)

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału!!!

Jednocześnie informujemy, iż niebawem przedstawimy przygotowane przez urzędników propozycje uwag i wniosków celem ewentualnego wykorzystania.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1008

Powrót na początek strony