Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju realizowany będzie Powszechny Spis Rolny 2020. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą one władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Powodzenie tego przedsięwzięcia jest uzależnione w znacznym stopniu od upowszechnienia informacji o nim i podjęciu szerokich działań zachęcających rolników do wzięcia w nim udziału w drodze samospisu internetowego: https://bialystok.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,126,1.html , o co apelujemy do rolników z gminy Narewka.

 

Powrót na początek strony