Zgłoś się do gminnej drużyny harcerskiej!

Zgłoszenia prosimy dokonywać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce (GOK) przy ul. Nowej 3A (od 20 lipca od godziny 10:00) lub już od teraz poprzez Messenger na fejsbukowym profilu GOK-u: https://www.facebook.com/GOKwNarewce/

U W A G A ! Gmina Narewka poszukuje chętnych osób do utworzenia swojej drużyny harcerskiej :) W tym celu prosimy o zgłoszenia chętnych osób, tj. dzieci i młodzież w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), które byłyby chętne do uczestnictwa oraz działania w ramach tego typu formacji!

Powrót na początek strony