Realizowane projekty

Ilustracja do artykułu opiekuńcze usługi 2.jpg

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Narewka poprzez rozwój infrastruktury społecznej pomocnej do opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i zależnymi od pomocy opiekunów.

Ilustracja do artykułu fotowoltaika 3.jpg

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.

Ilustracja do artykułu indywidualne instalacje 1.png

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Narewka wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, wzrost efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, obniżenie kosztów wytworzenia i zużycia energii.

Ilustracja do artykułu rozwój infra wod-kan 5.jpg

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Narewce i hydroforni w Siemianówce.

Powrót na początek strony