Wykaz Nr 3/20 z dnia 22-09-2020 r. ws. nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, z późn. zm.) Wójt Gminy Narewka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Powrót na początek strony