Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dn. 10 kwietnia 2020 r.

dotycząca powołania w gminie Narewka obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Narewka obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Narewka do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 4,
- Nr 4, w liczbie 4.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17.04.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Narewka.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku II
Jolanta Korwin-Piotrowska

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 429

Powrót na początek strony