Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszeń można dokonywać w następujący sposób: 1) przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres urzędu lub skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, 2) złożenie zgłoszenia w biurze podawczym urzędu.

 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczeniem dostępu do Urzędu Gminy Narewka dla interesantów oraz mając na uwadze wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji wyborczej informuję, że zgłoszeń można dokonywać w następujący sposób:

1) przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres urzędu lub skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl,

 2) złożenie zgłoszenia w biurze podawczym urzędu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy właściwy dla gminy Narewka za pośrednictwem Urzędu Gminy w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń będą udzielane pod numerem telefonu: 85 682 98 91.

Przed kontaktem z urzędem proszę o zapoznanie się z treścią pisma Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowej komisji wyborczej (do pobrania w załączniku).

Jarosław Gołubowski
Wójt Gminy Narewka

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 124

Powrót na początek strony