Gminny Ośrodek Kultury,  ul. Nowa 3A, 17-220 Narewka tel. 085/68-58-034

Realizacja: