ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "PRZYSTAŃ"

Podstawą pracy świetlicy jest: akceptacja, tolerancja i zaufanie.

Godziny pracy:

 • poniedziałek: od godz. 15.00 do 18.00
 • środa: od godz. 15.00 do 18.00
 • piątek: od godz. 15.00 do 18.00

Pracownicy świetlicy:

 • Opiekun świetlicy: mgr Anetta Snarska – wychowawca – pedagog
 • mgr Katarzyna Rejent – wychowawca
 • mgr Alina Awruk- nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Lidia Skiepko - nauczyciel zajęć artystycznych
 • mgr Iwona Sadowska – nauczyciel zajęć językowych ( angielski).

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z Narewki, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych , dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia, przy czym duży nacisk kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli uczęszczanie do szkoły, odrabianie prac domowych, przygotowywanie do lekcji. Uczestnicy biorą udział w atrakcyjnych zajęciach. Każdy, kto korzysta ze świetlicy otrzymuje posiłek dostosowany do pory dnia w formie kanapki, bułki, słodyczy i gorącej herbaty. Na potrzeby zabaw na świeżym powietrzu został też wybudowany piękny plac zabaw.

Celem świetlicy jest:

 • * zapewnienie opieki wychowawczej, opieka po zajęciach szkolnych;
 • * łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
 • * udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • * tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
 • * eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • * prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
 • * rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • * nauka poprzez zabawę, czyli aktywizujące metody nauczania.

Pomagamy dzieciom stworzyć warunki do nauki własnej, służymy pomocą zarówno przy odrabianiu zadań domowych jak i przy rozwijaniu ich inwencji twórczych. Celem świetlicy jest łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Staramy się dać dzieciom nadzieję na "lepsze jutro" oraz pokazać, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają. Świetlica jest dobrą alternatywą do spędzania z rówieśnikami wolnego czasu. Świetlica uczy nawiązywania i podtrzymywania więzi z innymi dziećmi oraz dorosłymi. Ponadto wspiera dzieci w rozwoju emocjonalnym przez wspólne gry i zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe i wyjazdy

W ramach zajęć własnych i dowolnych świetlica organizuje:

 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • organizowanie zajęć specjalistycznych (wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych) w miarę występujących potrzeb,
 • organizowanie zajęć artystycznych (umuzykalniających, techniczno- plastycznych),
 • kółko teatralne oraz kronikarskie,
 • organizowanie zajęć sportowych w zależności od pory roku w plenerze, bądź na sali gimnastycznej ( gra w piłkę nożną, siatkową, koszykową, tenis stołowy, zajęcia korekcyjno- relaksacyjne, aerobik oraz wiele innych gier i zabaw ruchowych)
 • organizowanie zajęć językowych ( język angielski) z wykorzystaniem wiedzy informatycznej,
 • organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, które uczą pewnych umiejętności społecznych przydatnych do budowania satysfakcjonujących więzi międzyludzkich - godzina tygodniowo, (integracja grupowa, budowanie więzi grupowych, nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania siebie, swoich poglądów, opinii poprzez gry i zabawy ruchowe, odgrywanie scenek i omawianie ich, nauka mówienia o swoich emocjach i uczuciach, przełamywanie barier w komunikacji, przełamywanie nieśmiałości, umiejętność wypowiadania się na forum, podnoszenie własnej samooceny, budowanie poczucia swojej tożsamości, pozytywne budowanie własnego wizerunku, nauka o prawach człowieka itd. w zależności od potrzeb indywidualnych i grupowych);
 • organizowanie zajęć tematycznych np. spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje dla rodziców prowadzone przez specjalistę terapeutę na temat : „ Zapobieganie uzależnieniom i marginalizacji dziecka i jego środowiska”, wspólne obchodzenie urodzin, dyskoteki świąteczne , pieczenie pizzy, ciast itd.
 • Aktywny udział dzieci i młodzieży w przygotowaniu wspólnej wigilii z zaangażowaniem społeczności lokalnej w Galerii im. Tamary Sołoniewicz.
 • Czas wolny od nauki : ferie na wesoło – przygotowanie zabaw, konkursów, impreza na świeżym powietrzu, ognisko kulig itd., okres wiosenny- piknik z rodzicami - „Ja i moja rodzina”, pogadanki z zaproszonymi gośćmi, wycieczka wakacyjna uczestników świetlicy.

Świetlica współpracuje z instytucjami zaangażowanymi w działalność na rzecz dzieci i młodzieży: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce, Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce , Posterunek Policji w Narewce.

 

Zespół Szkół w Narewce ul. Nowa 4, 17-220 Narewka, tel. 085/ 685-80-87 e-mail: zs.narewka@interia.pl

 

Realizacja: