„Dostępność ponad barierami” - konkurs grantowy dla podmiotów z branży turystycznej i rekreacyjnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”. O dofinansowanie mogą starać się również pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów grantowych wybranych w konkursie wynosi 10 mln zł.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony