50 000 zł dofinansowania w związku z zarządzaniem kryzysowym w strefie przygranicznej

Gmina Narewka, w związku z Uchwałą Nr XXXVII/481/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., otrzymała dotację celową w wysokości 50 000 zł. Otrzymana pomoc została przeznaczona na zakup urządzenia piaskarki oraz pługu, służących organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 318

Powrót na początek strony