Drogowych inwestycji ciąg dalszy...

Umowa na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej z Lewkowa Nowego (Pacanowo) w kierunku "Dąbrowy" - stanowiącej de facto główną drogę dojazdową do zabudowy kolonijnej - już podpisana! Jakie korzyści przyniesie realizacja przedmiotowej inwestycji? Odpowiadamy!

 - w związku ze zmianą nawierzchni z szutrowej na utwardzoną mieszkańcy uzyskają lepszy dostęp do sieci dróg publicznych (w tym powiatowych i wojewódzkich) oraz instytucji związanych z ich codziennym funkcjonowaniem, np. Dzienny Dom Pomocy w Lewkowie Starym, Gminny Ośrodek Zdrowia czy Gminne Centrum Rehabilitacji w Narewce;

- poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców obszaru poprzez skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do zdarzeń w sąsiedztwie obszaru, którego dotyczy operacja;

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 1 437 934, 00 zł , co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych całej operacji

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 384

Powrót na początek strony