Działania lista

Lista stron

 • zmn_IMG_3686.jpg

  "Dobre Dzieło"

  15 października br. Wójta Gminy Narewka – Jarosława Gołubowskiego odwiedzili przedstawiciele lokalnej inicjatywy oddolnej "Dobre Dzieło", zrzeszającej wolontariuszy chcących działać na rzecz szeroko pojętego rozwoju Gminy Narewka. Spotkanie z młodymi działaczami - panią Noemi Siewko oraz panem Danielem Sjargi było okazją do wymiany informacji, a także do konstruktywnych rozmów na temat możliwości współdziałania Gminy Narewka ze wskazaną grupą inicjatywną na wielu różnych płaszczyznach i obszarach w celu jak najskuteczniejszego zaspokajania określonych potrzeb lokalnego społeczeństwa, co przekładałoby się na wzrost komfortu oraz jakości życia mieszkańców gminy Narewka.

 • zmn_IMG_3678.jpg

  Wspieramy aktywnych społecznie

  O bogatym potencjale społecznym Gminy Narewka chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Obok walorów przyrodniczych i krajobrazowych, to jeden z jej głównych atutów. Oprócz szerokiego grona lokalnych artystów, rękodzielników oraz wytwórców, potwierdzeniem dla tej tezy jest również grupa społeczników zrzeszonych w funkcjonującym od stycznia ubiegłego roku stowarzyszeniu pn. „Narewka Kultur i Pokoleń”, jakie powstało w odpowiedzi na wzrastającą wśród mieszkańców potrzebę aktywności społecznej.

 • granty mini.png

  Projekt grantowy FOTOWOLTAIKA - materiały do pobrania

  Wszelkie niezbędne materiały i załączniki dotyczące Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.00.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.

 • IMG_3669.JPG

  Remont chodnika w Narewce

  8 października rozpoczął się remont chodnika w Narewce (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 687), finansowany ze środków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz z budżetu Gminy Narewka. Efektem ukończonych prac będzie powstanie nowej nawierzchni spacerowej z kostki brukowej, o łącznej długości 296 metrów bieżących. Planowany termin ukończenia robót: koniec października br.

 • domki 1.png

  Jeszcze bardziej "zielona" gmina!

  Trwa montaż oraz odbiór powykonawczy systemu ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych grantobiorców, którzy w ramach projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka”, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r., pozyskali GRANTY w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych montażu instalacji OZE.

 • zmn_IMG_3631.jpg

  Poprawa warunków budowania więzi społecznych poprzez zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Narewka

  Realizacja projektu swoim zasięgiem objęła sołectwo Narewka, Guszczewina, Mikłaszewo oraz Michnówka. Pozyskane w ramach projektu dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” znacząco podniesie funkcjonalność ww. świetlic, w efekcie czego mieszkańcy zarówno tych sołectw, jak i sąsiedzkich, będą chętniej z nich korzystać i spotykać się.

 • modernizacja-drogi.jpg

  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Narewka w obrębie Siemianówka

  Trwają roboty ziemne w ramach inwestycji drogowej w miejscowości OSOWE pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Narewka w obrębie Siemianówka”.

 • Ilustracja do artykułu 242059311_6193635757372988_8122477563536202940_n.jpg

  Remonty dróg gminnych

  Trwa remont drogi gminnej nr 155586B z BOROWYCH do PASIEK oraz uliczek wewnętrznych w Nowej Łuce. Prace, mające na celu poprawę komfortu jazdy użytkowników ruchu na wskazanym odcinku, realizowane są ze środków własnych z budżetu Gminy Narewka.

 • Ilustracja do artykułu IMG_2915.JPG

  Złote Gody 2021

  50 lat temu, wypowiadając sakramentalne „TAK”, z ufnością przyrzekali sobie dzielić razem dobre i złe chwile. Ich piękna historia służy dziś za wzór i przykład dla młodych pokoleń, jak budować trwały i świadomy związek małżeński...

 • Ilustracja do artykułu IMG_3073.JPG

  Narewka artystyczną mekką? I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski właśnie trwa!

  Ścisłe centrum Narewki nad biegnącą tędy rzeką mieni się już kolorami jesieni. Żółknące na drzewach liście nie muszą się jednak kojarzyć tylko i wyłącznie z pożegnaniem lata – mogą stać się zwiastunem polskiej złotej jesieni oraz… zapowiedzią "I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego", którego organizatorem jest Urząd Gminy Narewka.

Powrót na początek strony