Informacja o prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ponownych konsultacjach społecznych projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028”

Urząd Gminy Narewka podtrzymując stanowisko z wcześniejszych konsultacji i sprzeciwiając się w/w inwestycjom

Informacja o prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ponownych konsultacjach społecznych projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028”
Informujemy o trwających ponownych konsultacjach społeczne projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko”.
Zapisy jakie wzbudzały liczne kontrowersje i głosy sprzeciwu mieszkańców Gminy Narewka i okolic to:
• Podniesienie rzędnej o 3 m w składowisku odpadów w Olchówce
• Budowa instalacja tlenowej stabilizacji odpadów w układzie zamkniętym oraz placu dojrzewania kompostu w pryzmach
znajdujących się na działce o nr. 405, 407, 409 w miejscowości Olchówka, planowanych do realizacji przez MPO Sp. z o.o. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
Urząd Gminy Narewka podtrzymując stanowisko z wcześniejszych konsultacji i sprzeciwiając się w/w inwestycjom opracował i udostępnił kolejny wzór formularza konsultacyjnego do ewentualnego wykorzystania przy składaniu protestu i uwag.
Jednocześnie można wyrazić protest przeciwko inwestycjom składając swój podpis na liście sprzeciwu.
Pobierz
Wzór formularza
Druk listy osób sprzeciwiających się inwestycjom MPO w Olchówce

Przykładowy, uzupełniony formularz oraz lista osób sprzeciwiających się inwestycjom jest dostępna w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Narewka oraz w jednostkach podległych:

Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1
Ośrodek Edukacji w Siemianówce, ul Szkolna 35
Gminny Ośrodek Kultur,y ul. Nowa 3A
Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce, ul. Mickiewicza 50
Stanica Kajakowa w Narewce/ Baza Turystyczna, ul. Hajnowska 33
Szkoła Podstawowa w Narewce, ul. Nowa 4
Centrum Sportu i Edukacji w Narewce, ul. Mickiewicza
Gminne Centrum Rehabilitacji w Narewce, ul. Nowa 1
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lewkowie Starym
Świetlica w Siemianówce, ul. Szkolna 37
Świetlica w Lewkowie Starym
Podpisane formularz lub listy sprzeciwu należy dostarczyć do
Urzędu Gminy lub jednostek podległych gminie do dnia 18.12.2023r.
Więcej o konsultacjach

https://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/urzad_mar/dokumenty/dokumenty_srodowisko/konsultacje_spoleczne1/gospodarka_odpadami.html?fbclid=IwAR1cKD9aqaRd5Np16U-mQzfdl_sAwn5-YIFjKcMIJ09d5cglRExHtbDNa-0 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1342

Powrót na początek strony