Modernizacja wodociągu Masiewo

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wodociągu Masiewo” przechodzi do etapu rzeczowej realizacji.

W dniu 17 sierpnia 2023 r., w siedzibie tutejszego Urzędu, miało miejsce podpisanie umowy z firmą BASTEM Marcin Bastek. Rzeczowy zakres inwestycji obejmie budowę sieci wodociągowej z pompownią strefową oraz hydrantami pożarowymi dla miejscowości Masiewo Nowe i Masiewo Stare wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Podstawowym zamysłem przyświecającym realizacji inwestycji jest połączenie istniejącej sieci wodociągowej ww. miejscowości z nitką sieci wodociągowej w Olchówce - aby tego dokonać wykonane zostanie ponad 5 km nowej sieci wodociągowej.

Całkowita, określona umową, wartość robót wynosi 1.064.980,57  zł brutto, a termin zakończenia robót ustalony został na 5 luty 2024 r. Planowana inwestycja jest ważna i długo wyczekiwana przez mieszkańców obu miejscowości. Stanowi również kluczowy etap w rozwoju samorządowej infrastruktury związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców, wpisując się tym samym w wieloletnią politykę rozwoju Gminy Narewka.

Zadnie jest finansowane w całości ze środków własnych budżetu gminy.

Moderniczacja wodociągu Masiewo - podpisanie umowy.JPG

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1529

Powrót na początek strony