Stypendia Samorządu Gminy Narewka przyznane!

"Wiedza to potęgi klucz!" - dwanaścioro uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych Stypendiami Samorządu Gminy Narewka za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021! Poznajmy grono stypendystów.

Narewka, 22 lutego 2021 r.

Informacja Wójta Gminy Narewka o przyznaniu stypendium samorządu gminy Narewka

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium samorządu gminy Narewka stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/19 Rady Gminy Narewka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu gminy Narewka podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce, wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021:

1. Wiktoria Bura,

2. Gabriela Gieryng,

3. Antonina Karpiuk,

4. Aleksandra Łuszyńska,

5. Jakub Melesz,

6. Izabela Milko,

7. Paweł Oniskiewicz,

8. Bartosz Panfiluk,

9. Aleksandra Saczko,

10. Bartosz Siemieniaka,

11. Patryk Skiepko,

12. Jan Wasilczyk.

 

Stypendystom gratuluję osiągnięć i celujących ocen.

Życzę dalszych sukcesów w nauce.

Wójt Gminy Narewka

/-/ Jarosław Gołubowski

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 228

Powrót na początek strony