I Ogólnopolskie Forum Klubów Seniora

W okresie od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 odbyło się kilkanaście szkoleń na temat tworzenia i funkcjonowania KLUBÓW SENIORA, w których udział wzięło ponad 300 osób. Wielu uczestników zgłaszało potrzebę spotkania w trybie umożliwiającym wymianę poglądów oraz zadawanie pytań ekspertom. Z tą myślą 17 września w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Klubów Seniora zatytułowane: „TWORZENIE, FUNKCJONOWANIE i FINANSOWANIE KLUBÓW SENIORA”.

W trakcie obrad omówione zostaną wybrane kluczowe zagadnienia związane z działalności  w okresie po pandemii, w tym m. in.:


·         możliwe formy organizacyjno – prawne klubu a źródła finansowania działalności,

·         zatrudnianie pracowników, wymagania, kwalifikacje i  sposób wynagradzania,

·         formy, metody i zakres prowadzonej działalności,

·         zasady odpłatności – alternatywne rozwiązanie.


Zgłoszenia prosimy przesyłać w załączonej Karcie zgłoszenia, zaznaczając preferowaną  formę udziału – stacjonarną lub zdalną (on-line).

Zajęcia/wykłady prowadzone będą w godzinach 10-14. W godzinach 14-16  udzielane będą odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.

Sala może ulec zmianie, w zależności o liczby zgłoszonych uczestników zajęć – w trybie stacjonarnym.

Proszę zwrócić uwagę na promocyjne opłaty, opisane w załączonych „Warunkach udziału w Forum”.

 

 

Z poważaniem
Jarosław SUPERA
 
Przewodniczący Rady

Programowej Forum

IFIZ Sp. z o.o.

506 430 526

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony