Informacja GOPS Narewka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. wszystkie wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych będą odbywać się w Banku Spółdzielczym w Narewce.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony