Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych

W piątek 4 września przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce miały miejsce uroczystości oficjalnego przekazania nowego samochodu pożarniczego jednostce OSP w Siemianówce oraz przekazania samochodu pożarniczego OSP w Olchówce. W wydarzeniu wzięli udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Narewka, radni gminni, mieszkańcy Siemianówki i okolic oraz liczni goście, zaproszeni przez Wójta Gminy Narewka – Jarosława Gołubowskiego.

W ich gronie nie zabrakło:
1. Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła, Prawosławnego Biskupa Hajnowskiego
2. Dziekana Hajnowskiego ks. Zbigniewa Niemyjskiego
3. Posła na Sejm RP – Pana Jarosława Zielińskiego
4. Posła na Sejm RP – Pana Mieczysława Baszko
5. Zastępcy Wojewody Podlaskiego – Pana Marcina Sekścińskiego
6. Wicemarszałka Województwa Podlaskiego – Pana Stanisława Derehajło
7. Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Andrzeja Jabłońskiego
8. Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku – Pani Magdaleny Tymińskiej
10. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – brygadiera Piotra Koszczuka
11. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Druha Jarosława Trochimczyka
12. Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce – nadkomisarza Jakuba Ciulkina
13. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Narewce – kapitana Andrzeja Romaniuka
14. Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk – Pana Tomasza Gałęzia
15. Podlaskiego Prawosławnego Kapelana Strażaków – księdza Piotra Borowika
16. Powiatowego Katolickiego Kapelana Strażaków – księdza Rafała Zbuckiego
17. Proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela w Narewce – księdza Grzegorza Kułakowskiego
18. Proboszcza Parafii pw. Św. Jerzego w Siemianówce – księdza Walerego Piotrowskiego
19. Wikariusza Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Lewkowie Starym – księdza Jana Gacuty

oraz przedstawicieli firm wspierających jednostki OSP z terenu gminy Narewka, tj.:
- Firmy BAŁTYK Gaz
- Firmy IRT Sp. z o.o.
- Tartaku Siemianówka
oraz Pana Waldemara Polewaczka.


Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości – druha Rafała Szymaniuka. Chwilę później Wójt Gminy Narewka przywitał zebranych gości oraz przybliżył poczynania, dzięki którym możliwe stało się otrzymanie dofinansowania na zakup najnowocześniejszego i najbardziej wielozadaniowego pojazdu na terenie całego powiatu hajnowskiego!

Dzięki pozyskaniu nowego samochodu przez OSP Siemianówka, samorząd Gminy Narewka podjął zarazem decyzję o przesunięciu eksploatowanego przez nią do tej pory pojazdu na potrzeby OSP w Olchówce. Takim oto sposobem każda jednostka OSP z gminy Narewka posiada aktualnie na swoim wyposażeniu auto pożarnicze wyprodukowane po 2000 r.!

Zanim nastąpiła ceremonia przekazania samochodów pożarniczych, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł – Prawosławny Biskup Hajnowski oraz Dziekan Hajnowski ks. Zbigniew Niemyjski wraz z obecnymi księżami obu wyznań dokonali wyświęcenia nowego wozu - w trosce o to, aby nigdy nie zawodził i bezpiecznie służył jednostce w przyszłych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zaraz potem nastąpiło honorowe wręczenie aktów przekazania oraz kluczy do pojazdów Prezesom oraz kierowcom OSP Siemianówka i OSP Olchówka. Symbolicznym potwierdzeniem dokonanych czynności stało się również włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, które poniosły się szerokim echem nad wodami pobliskiego Zalewu Siemianówka….

Przy zakończeniu uroczystości głos zabierali poszczególni goście, którzy w swoich przemowach pochlebnie odnosili się do działań miejscowego samorządu, dla którego bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Narewka - zważając na podjętą decyzję o kosztownym acz pożądanym zakupie - niewątpliwie stanowi priorytet działań.

Zwieńczeniem spotkania stało się natomiast wręczenie pamiątkowych statuetek gościom w podzięce za dobrą współpracę, przychylność oraz dotychczasowe wspieranie działań lokalnego samorządu. Niemniej miłym akcentem było również podziękowanie ze strony strażaków-ochotników dla gospodarza gminy – Jarosława Gołubowskiego - za uwzględnienie ich potrzeb odnośnie wyposażenia oraz docenianie roli, jaką pełnią w gminie, czego przejawem jest m.in. zakup wspomnianego ciężkiego samochodu pożarniczego.

Honorową uroczystość poprowadził Pan Marcin Szymaniuk – inspektor w Urzędzie Gminy Narewka. Poniżej relacja z przebiegu wydarzenia.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 127

Powrót na początek strony