Jakość powietrza w Narewce

Zainstalowany czujnik informuje o stężeniu pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog), a także o temperaturze powietrza, wilgotności i ciśnieniu.

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu, tj. dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, osób z chorobami układu oddechowego.

Dane z czujnika mają również działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 11998

Powrót na początek strony