Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw

30 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Odbędzie się ono w formule on-line w godzinach 10.00 – 12:00.

Rejestracja na spotkanie i transmisja dostępne są na stronie wydarzenia: Internacjonalizacja MŚP - spotkanie informacyjne.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dofinansowaniu w konkursie podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony