Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Program został opracowany w oparciu o doświadczenia lat ubiegłych i będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Narewka z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 178

Powrót na początek strony