Wykaz pracowników pedagogicznych w roku szkolnym

Wykaz pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

mgr Tarasiewicz Lilla

Dyrektor Szkoły Podstawowej, język białoruski

2

mgr Sidoruk Sawko Iwona

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej, informatyka

3

mgr Stulgis Alina

Klub Przedszkolaka  4-latki

4

mgr Leszczuk Alina

Klub Przedszkolaka  3-latki

5

mgr Panfiluk Agnieszka

Roczne przygotowanie przedszkolne kl. 0

6

mgr Wasilczyk Ala

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

7

mgr Bajko Anna

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

8

mgr Kiersnowska Mirosława

Edukacja wczesnoszkolna kl. IIIA

9

mgr Kurowska Alina

Edukacja wczesnoszkolna kl. IIIB

10

mgr Niedźwiedź Larysa

Historia, język angielski, wychowawstwo kl. V

11

mgr Skiepko Lidia

Klub Przedszkolaka  5-latki

muzyka, plastyka,

12

mgr Suchodoła Eugenia

Język rosyjski, język polski

13

mgr Androsiuk Halina

Matematyka, chemia, wychowawstwo kl. VIII

14

mgr Krasnopolski Mirosław

Wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie

15

mgr Ciwun Halina

Biologia, fizyka, wychowanie do życia w rodzinie, 
wychowawstwo kl. VIA

16

mgr Panfiluk Michał

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, 

17

mgr Bugwin Roman

Geografia

18

mgr Kondraciuk Anna

Język polski, język białoruski

19

mgr Oniskiewicz Jerzy

Historia, technika, historia i kultura mniejszości narodowej białoruskiej, wychowawstwo kl. VIB

20

mgr Awruk Alina

Wychowanie fizyczne

21

mgr inż. Skiepko Świetłana

Matematyka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

22

mgr Sapieżko Maryla

Język angielski, wychowawstwo kl. VII

23

mgr Oniskiewicz Krystyna

Biblioteka

24

Ks. Klimiuk Jerzy

Religia prawosławna

25

mgr Piotrowski Waldemar

Religia prawosławna

26

mgr Bundz Anna

Religia katolicka

27

mgr Snarska Anetta

Pedagog szkolny

28

mgr Rejent Katarzyna

Wychowawca świetlicy

29

mgr Bajko Urszula

Nauczyciel wspomagający

30

mgr Przekop Małgorzata

Nauczyciel wspomagający

 

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony