Programy profilaktyczne oraz zajęcia psychoedukacyjne 2019/2020

1. „Mowa nienawiści – hejt”, „Patotreści w Internecie” – pedagog szkolny – 6,7, 8 klasa.
2.  Kampania „Stop Cyberprzemocy” – pedagog szkolny – VI, VII SP.
3. „Sieciaki” – klasa I, II, III a i b SP – bezpieczny Internet – pedagog szkolny.
4. „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop” fundacja First  – pedagog szkolny VII klasa.
5.  „W sieci” – klasy – VI, VII,VIII SP zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu – pedagog szkolny
6. „3..2..1 Internet” – klasy – III, V – niewłaściwe korzystanie z Internetu, przemoc, Cyberprzemoc” – materiały Fundacji Dzieci Niczyje.
7. "Szkoła Dobrego wyboru" – mechanizmy uzależnień – „Stop narkotykom, stop dopalaczom” pedagog szkolny klasa V.
8. „Wyloguj się do życia”- klasa VI a i b
9. „Znajdź właściwe rozwiązanie”- profilaktyka antynikotynowa –higienistka szkolna
10. „Telefon komórkowy wróg czy przyjaciel”?- profilaktyka uzależnień, zajęcia z pracownikiem poradni psychologiczno – pedagogicznej w Hajnówce. - 90 minut.
11.Zajęcia integracyjne klasy I SP oraz V SP „ Poznajmy się lepiej „ – zajęcia integracyjne w klasach – pedagog szkolny
12. Wraz z Posterunkiem Policji oraz Komendą Powiatową Policji w Hajnówce realizowane są programy - Akcja „Nielat” , „Bezpieczna droga do/ z szkoły”, „Bezpieczne ferie” „Bezpieczne wakacje”, odpowiedzialność karna nieletnich,”, „Przemoc w szkole”
13. Motywacja do nauki, kształtowanie pożądanych postaw wobec uczenia się” spotkanie z rodzicami klas III, V, VI, VII, VIII – specjalista z poradni PP w Hajnówce
14. Warsztaty skierowane do rodziców klas I-III - „Wpływ urządzeń mobilnych na rozwój psychofizyczny i społeczny małego dziecka” - pedagog szkolny
15. Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”  - pracownik PPP  Hajnówce – 1spotkanie 60 minut - skierowane do nauczycieli.
16. „Rysia i Tolek na Cyberzachodzie” - - zajęcia profilaktyczne uzależnień od Internetu dla dzieci przedszkolnych – 3 spotkania po 60 minut. - 6 latki
17. Czynniki trafnego wyboru zawodu- VIII klasa– pracownik PPP w Hajnówce – 1 spotkanie 45 minut.
18. Radosny uśmiech, radosna przyszłość –klasa II profilaktyka stomatologiczna - higienistka szkolna
19."Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży" - higienistka szkolna - VIII
20. „Trzymaj formę” –propagowanie zdrowego stylu życia, w szczególności zdrowe odżywianie się i aktywność ruchowa- Klasa V
21. „Nie pal przy mnie proszę” – higienistka szkolna – klasa I
22. „Pierwszy dzwonek”-profilaktyka zakażeń wywołanych przez meningokoki higienistka szkolna – IIIa i IIIb
23. "Czyste powietrze wokół nas" – 5 latki, klasa 0, higienistka szkolna
24.  "Zapobieganie HIV/AIDS" - tolerancja wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS – kampania i akcja informacyjna
25. „Znajdź właściwe rozwiązanie” - klasa V i III gimnazjum, VIII.
26.  Ankiety dotyczące czynników ryzyka i czynników chroniących klasa VIII.
27.  Program profilaktyczny w klasach młodszych „Ratujemy i uczymy ratować”.
28.  Program stomatologiczny – nadzorowanie szczotkowania, „Dbam o zęby” klasy I-VI
29.  Program „Moje dziecko idzie do szkoły” 5 latki – propagowanie zdrowego trybu życia
30.  Owoce i warzywa w szkole
31.  Mleko w szkole
32.  Żyj smacznie i zdrowo
33. Zajęcia sportowe SKS – klasa V-VIII
34.  Wady i postawy i ich zapobieganie, profilaktyka wszawicy – cała szkoła
35.  Przyczyny jesiennych przeziębień
36.Bieg po zdrowie – klasa V.
37. Zapobieganie nadwadze i otyłości – cała szkoła
38. Koło wolontariatowe
39. Zajęcia z rytmiki w przedszkolu
40. Zajęcia taneczne pozalekcyjne
41. Zajęcia z kodowania
42. Zajęcia wokalne
43.Zajęcia  z logopedą , psychologiem – uczestnicy projektu Liderzy Kooperacji
44. Mikołajki dla całych rodzin dzieci najmłodszych – firma Anima – realizacja z projektu Liderzy Kooperacji.
45. Zajęcia z ciekawymi ludźmi – wolontariuszka pracująca w Kenii, dr Tomasz Samojlik.
46. Filharmonie i apele szkolne.
47. Wyjazdy edukacyjne do Teatru, kina itp.
48.  W ramach działań profilaktycznych oraz interwencyjnych działa przy Zespole Szkół „Zespół Inerdyscyplinarny” ( GOPS, Policja, SG, Kuratorzy)

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony