Wody powierzchniowe

Większa część Puszczy Białowieskiej leży w dorzeczu Narwi. Rzeka ta w górnym biegu stanowi granicę między właściwą Puszczą Białowieską a Puszczą Świsłocką. Narew bierze początek w bagnach Dzikiego Nikoru na wschodnich peryferiach puszczy, gdzie także wypływa największy jej puszczański lewy dopływ, Narewka. Narewka z pomocą swoich dopływów lewobrzeżnych: Kliczyniówki, Łutowni z Krynicą i Duhitką, Przedzielni, Jelonki, Jabłonówki, Wieliczkówki, oraz prawobrzeżnych: Orłówki, Hwożnej i Braszezy zbiera wody ze środkowych i północnych połaci naszej części puszczy.

Południową część Puszczy Białowieskiej odwadniają rzeki: Leśna Zachodnia, czyli Prawa, i Leśna Wschodnia, czyli Lewa, łączące się następnie w jedną rzekę, Leśną, znajdująca ujście do Bugu. Ważniejsze dopływy Leśnej Zachodniej w naszej części to wyłącznie dopływy prawobrzeżne: Chwiszczej z Łozicą, Studzieniec, Perebel i Olszanka.

rzeka w Puszczy        rzeka w Puszczy

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 537

Powrót na początek strony