Szlak CZARNY / ZIELONY (Mała pętla) - 18 km

Długość szlaku wynosi około 18 km. Mała pętla składa się z dwóch odcinków: 9 km szlak czarny, 9 km szlak zielony. Szlak wiedzie przez miejscowości położone wokół Obrębu Ochronnego Hwoźna tj. północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Zachwycająca miejscowa architektura, unoszący się wokół duch wielokulturowości w połączeniu z unikatową przyrodą sprawiają, że jest to teren godny polecenia wszystkim tym, którym marzy się relaks na łonie natury. Przebieg trasy jest następujący: Narewka - Gruszki - Kosy Most - Składnica Szypulowa - Janowo - Narewka. Szlak wychodzi z Narewki ulicą Mickiewicza i po około 1 km skręca w prawo w drogę żwirową prowadzącą po krawędzi malowniczej doliny rzeki Narewka. Dalej szlak mija po prawej stronie wieś Gruszki i przy pomnikowym dębie dochodzi do siedziby Nadleśnictwa Browsk. Tu znajduje się Izba Przyrodniczo-Leśna oraz pensjonaty z miejscami noclegowymi. Następnie, drogą asfaltową, szlak wchodzi w las, przekracza malowniczą dolinę leśnej rzeki Braszczy i po około 3 km osiąga granicę Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejny odcinek szlaku prowadzi wśród dobrze zachowanych borów aż do tzw. Składnicy Szypulowej, gdzie łączy się ze szlakiem zielonym, którym dociera się do Janowa, a stąd do Narewki.

Dystans do przejścia to niespełna18km. Czas około 3.5h przy średniej prędkości marszu 10km/h. Profil wysokości 140m do 175m - różnica wysokości 35m. Całkowite wzniesienie terenu 117m, a całkowity spadek terenu 118m.


Szlak NIEBIESKI (Narewka-Masiewo) - 24 km

Szlak o długości 25 km. Wychodzi z Narewki przy bydynku szkoły podstawowej w kierunku wsi Siemianówka. Za wsią Leśna, po obu stronach drogi, na otwartych łąkach, widoczne są tzw. "brogi" służące do przechowywania siana, niegdyś typowe dla nadnarwiańskich krajobrazów. Na wysokości wsi Osowe, szlak skręca w lewo i prowadzi przez wieś, a następnie wraca na drogę prowadzącą do Siemianówki. W Siemianówce szlak wiedzie ulicą Łąkową, potem w prawo w ulicę Szkolną, przy której znajduje się cerkiew pw. Św. Wlkm. Jerzego, Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz świetlica wiejska z biblioteką. Ze wsi Siemianówka szlak wiedzie na wschód w kierunku wsi Siemieniakowszczyzna. Na skrzyżowaniu przed Siemieniakowszczyzną znajduje się odejście w lewo ze szlaku w kierunku wieży widokowej ustawionej w uroczysku Maruszka przy Zalewie Siemianówka (odległość około 0,4 km), doskonałego miejsca do obserwacji ptaków. Od zjazdu na wieżę, szlak prowadzi w prawo, a po około 200m w lewo, drogą w kierunku wsi Babia Góra i następnie przez rezerwat Siemianówka na południe wzdłuż edukacyjnej ścieżki ornitologicznej. Po drodze mija osobliwości przyrodnicze, jak np."zakochane drzewa" oraz cenne pod względem przyrodniczym drzewostany, np. zgrupowanie około 300-letnich sosen (dojazd w lewo 1 km). Po wyjściu z lasu szlak niebieski łączy się ze szlakiem zielonym i kończy się przy sklepie we wsi Stare Masiewo.

Dystans do przejścia około 24km. Czas 4.5h przy średniej prędkości marszu10km/h.


Szlak ZIELONY (Narewka-Stare Masiewo-Narewka) - 36 km

Pętla o długości 36 km prowadzi po drogach asfaltowych i żwirowych z Narewki przez wieś Janowo do Puszczy Białowieskiej, dalej leśnymi drogami (na terenie Nadleśnictwa Browsk) do dawnej składnicy drewna na granicy Białowieskiego Parku Narodowego. Stąd można udać się na wieżę widokową i szlak pieszy "Carska Tropina" (dojazd 1,5 km) lub pojechać dalej szlakiem rowerowym do "Kosego Mostu" na rzece Narewce (malowniczy widok na dolinę) i dalej do tzw. "Składnicy Szypulowej", gdzie szlak zielony łączy się z czarnym. Następnie szlak prowadzi leśną drogą na przemian na południe i na wschód, mijając stare puszczańskie drzewostany, aż do ścieżki edukacyjnej przez naturalne zbiorowiska leśne (ścieżka dostosowana jest wyłącznie do turystyki pieszej). Dalej szlak podąża w kierunku Starego Masiewa, pokrywając się na wielu odcinkach z Wilczym Szlakiem (szlak pieszy). Po drodze mijamy odejście do głazu narzutowego przyniesionego przez lodowiec ze Skandynawii (można do niego dotrzeć pieszo lub rowerem - około 0,5 km) i dalej - składnicę drewna oraz dawne miejsce postoju kolejki wąskotorowej. Za składnicą szlak prowadzi przez obszar "Uroczyska Głuszec" z dobrze zachowanymi partiami borów sosnowych i bagiennych. Mijając osadę Zamosze (po lewej stronie) szlak przekracza granicę BPN i dochodzi do Starego Masiewa, gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim. Ze Starego Masiewa wraca drogą asfaltową przez wieś Olchówka do Narewki.

Dystans do przejścia około 36km. Czas 5h przy średniej prędkości marszu 10km/h. Profil wysokości 140m do 175m - różnica wysokości 35m. Całkowite wzniesienie terenu 248m, a całkowity spadek terenu 251m.


Szlak ŻÓŁTY (Narewka-Białowieża) - 20 km

Trasa biegnie z Narewki drogą Narewkowską przez Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka edukacyjna - Szlak Dębów Królewskich i wieś Pogorzelce aż do Białowieży.

Dystans do przejscia to prawie 20km. Czas około 4h, przy średniej prędkości marszu 10km/h. Profil wysokości 142m do 184m - różnica wysokości 42m. Całkowite wzniesienie terenu 160m, a całkowity spadek terenu 167m.


Szlak Green Velo

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, ma blisko 2000 km długości i jest to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Przebiega on przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (ok. 420 km), podlaskiego (ok. 592 km), lubelskiego (ok. 351 km), podkarpackiego (ok. 428 km) i świętokrzyskiego (ok. 190 km). W gminie Narewka wyznaczono kilka tras w ramach tego szlaku.

Aby wyznaczyć dogodną dla siebie trasę, wyszukać na niej miejsca postoju, noclegu, restaurację oraz przygotować dokładną mapę, zachęcamy do skorzystania z poniższego linku:

Szlak Green Velo


Szlak Walk Partyzanckich (Hajnówka-Narewka) - 22 km

Jest to doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Szlak biegnie częściowo leśnymi drogami od Narewki do Hajnówki. Na trasie spotkamy najpierw wieś Świnoroje, gdzie znajduje się parking i zadaszone miejsce ogniskowe wraz z boiskiem do siatkówki o piaszczystym podłożu. Następnie kierujemy się na dwa interesujące rezerwaty przyrody: "Szczekotowo" i "Lipiny". W rezerwacie "Lipiny" zobaczyć można jedyne, zachowany na terenie Puszczy Białowieskiej, stanowisko dębu bezszypułkowego. Natomiast tajemniczy rezerwat "Szczekotowo" chroni starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe X - XIII wieku. Ciekawym obiektem znajdującym się na szlaku jest także prawosławna kapliczka z cudownym źródełkiem, znana pod nazwą "Krynoczka". W 1999 r. obchodzono 150-lecie powstania tamtejszej świątyni. Podążając dalej Lipińskim Traktem dociera się do Hajnówki.

Interaktywna mapa szlaków turystycznych na terenie gminy Narewka


Szlaki piesze i rowerowe wyznaczone na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz zasady korzystania z nich opisane są na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego, do której linki zamieszczono poniżej:

Szlaki piesze BPN

Szlaki rowerowe BPN


Podlaski Szlak Bociani (Białowieża-Narewka-Goniądz) - 206 km

Jako szlak rowerowy, Podlaski Szlak Bociani łączy ze sobą 3 parki narodowe: Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Wkrótce szlak zostanie przedłużony do Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobnrazowego. Ponadto osnową, wokół której rozwinął się szlak jest Dolina Górnej Narwi i południowy fragment Kotliny Biebrzańskiej. Nadrzędnym walorem szlaku obrazującym jego unikatowość jest występowanie wielu skupisk bocianów, trwale wpisanych w krajobraz Podlasia.

Obecnie na ponad 206 km oznakowanego szlaku rowerowego w kolorze czerwonym, od Białowieży do Goniądza turystę prowadzi sieć tablic informacyjnych, drogowskazów i znaków drogowych, opatrzonych rozpoznawalnym logo. Dzięki nim wycieczka rowerowa jest łatwa i przyjemna. W wielu punktach na szlaku można ponadto wypożyczyć kajaki, popływać tradycyjną łodzią „pychówką”, pojeździć konno, wynająć kwaterę agroturystyczną. O różnych porach roku każdy może uczestniczyć w atrakcyjnych imprezach cyklicznych. Tylko tutaj turysta najlepiej pozna życie i zwyczaje Bociana białego, utrwalonego w świadomości turystów z kraju i z zagranicy jako najbardziej charakterystyczny element polskiego krajobrazu.

Przebieg szlaku: Białowieża (BPN) - Pogorzelce - „droga narewkowska”- Gruszki - Narewka - Stare Lewkowo - Odrynki - Narew - Trześcianka - Puchły - Kaniuki - Wojszki - Doktorce - Zawyki - Suraż - Turośń Dolna - Dobrowoda - Baciuty - Bokiny - Kurowo (NPN) - Pajewo - Radule - Leśniki - Tykocin - Tatary - Piaski - Łaziuki - Łazy Duże - Słomianka - Zajki - Laskowiec - Strękowa Góra - Gugny - Dobarz - Osowiec -Twierdza (BPN) - Goniądz.

Na dole niniejszej strony zamieszczamy plik zawierający dokładną mapę szlaku.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 4053

Powrót na początek strony