Zbiornik wodny Siemianówka zlokalizowany w dolinie górnej Narwi w województwie białostockim powstał w latach 1977-1990 w wyniku spiętrzenia wody zaporą ziemną zbudowaną w przewężeniu doliny w km 367,38 biegu rzeki w rejonie wsi Łuka i Rybaki.

Powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi 1094 km2. Przy maksymalnym poziomie piętrzenia 145,00 m n.p.m. jest to 79,5 mln m3 wody zgromadzonej na powierzchni 32.5 km2. Długość zalewu wynosi 11 km, szerokość od 0,8 km w rejonie zapory do 4,5 km w jego części środkowej, a średnia głębokość 2,5 m. Pojemność użyteczna zbiornika równa jest 62 mln m3. Przy piętrzeniu minimalnym - na poziomie korony progu stałego budowli upustowej równym 142,30 m n.p.m. - powierzchnia zalewu Wynosi 11,7 km - pojemność zbiornika 17,5 mln m3, a średnia głębokość 1,5 m.

Wybudowany zbiornik spełnia znaczącą rolę w gospodarce regionu. Do jego funkcji należą: zasilanie wodą w okresach niżówkowych Narwiańskiego Parku Narodowego na powierzchni ponad 20 tys. ha. nawadnianie ok. 6000 ha użytków zielonych w dolinie Narwi i ok. 7000 ha na obiekcie Bagno Wizna, wykorzystanie piętrzenia dla celów energetycznych, prowadzenie zorganizowanej gospodarki rybackiej, rozwój turystyki i rekreacji.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 2652

Powrót na początek strony