Zapora czołowa zbiornika Siernianówka została zbudowana z gruntów piaszczystych. Podstawowe jej parametry: długość 810 m, maksymalna wysokość 9 m, szerokość korony 9 m, nachylenie skarp 1:2,75 m, całkowita kubatura 188 tys. m3. Na koronie zapory znajduje się droga asfaltowa szerokości 6 m, z poboczami z płyt chodnikowych. W górnym stanowisku korpusu zapory wykonano przeciwfiltracyjną pionową przesłonę glinową grubości 1 m, głębokości od 6 do 20 m oraz glinowy fartuch poziomy. Skarpa odwodna umocniona jest szczelnymi płytami żelbetowymi, a skarpa odlądowa siatką z mas plastycznych i obsiewem traw. W stopie skarpy założono drenaż z rur kamionkowych (0,30 m).

Budowla upustowa (jaz) o konstrukcji żelbetowej dokowej, zlokalizowana w środkowej części zapory składa się z następujących elementów:

  • doku górnego (wlotowego) o świetle 20,4 m i wysokości 11 m,
  • trzyprzęsłowego doku środkowego o świetle 3,6 x 6 m, z progiem przelewowym wysokości 6,5 m, z trzema soczewkowymi klapami stalowymi o wymiarach 3 x 6 m, z trzema upustami dennymi Ø1 m, a także z opartym na filarach i przyczółkach mostem żelbetowym,
  • doku dolnego (wylotowego) o świetle 20,4 m i wysokości 11 m,
  • umocnień betonowych koryta poniżej jazu

Elektrownia wodna o mocy 165 kW została zbudowana w roku Dwa jej turbozespoły o mocy 82,5 kW zainstalowano na wlotach ( i środkowym) upustów dennych budowli upustowej. Produkcja elektrowni 1100 Mwh w pełni zaspakaja potrzeby energetyczne całego zbiornika. Nadwyżka przekazywana jest do energetycznej sieci krajowej. Kolejne obiekty stanowiące infrastrukturę techniczną zbiornika to:

  • 5 zapór bocznych o łącznej długości 8250 m, maksymalnych w ściach od 2,1 do 3,5 m, szerokości korony 3 m i nachyleniu skal'! oraz 5 pompowni odwadniających o wydajnościach od 0,9 do 2. i łącznym wydatku 8,87 m3/s,
  • systemy melioracyjne terenów przyzbiornikowych na p wir 1925 ha (łącznie z polderami),
  • uregulowane koryto Narwi poniżej zapory na długości 8,4 ki przełożone cieki na długości 13 km,
  • 24 km dróg, 40 km linii energetycznych i 70 km linii telekomunikacyjnych. W ramach inwestycji zbiornika dokonano przebudowy linii PKP z budową nowego nasypu kolejowego w czaszy zbiornika na długość 5 km oraz mostu stalowego z dwóch równoległych przęseł długości 70 m.

Do obiektów i urządzeń towarzyszących powstałych równolegle z budową zbiornika należą ponadto: baza wykonawcy, której część stanowi  biura i zaplecze służb eksploatacyjnych, duży zespół hotelowo-gastronomiczny wykorzystywany jako ośrodek turystyczno – kolonijny, nowe osiedla w Bondarach i Nowej Łuce dla ludności przesiedlonej z czaszy zbiornika, sieć wodociągowa, kolektor sanitarny, zimowisko sprzętu pływającego, zakład rybacki Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

     

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1057

Powrót na początek strony